INSTALLATIONS

egg-installation-atlantaEgg Installation 1b 220cm x 240 ostrich egss brass wood 2Egg Installation Noon ostrich eggs brass and chromeegg installation 3 150cm x 150cm ostrich eggs brass woodEgg Installation4 180cm x 220cm ostrich eggs brass chrome woodEgg Installation5 ostrich eggs brass chrome woodwhite boxes 1white boxes 2white/porn boxesmini teatro bundleMini theatres Mauboussin NYMauboussin place vendomeMauboussin NYCmauboussin jewel boxFishing salomon 1a