white boxes 2

White Boxes | 2015 | gouache gesso wood | No Body |